Abhisamaya

Urzeczywistnienie Prawdy, jest pełnym i bezpośrednim ujęciem Czterech Szlachetnych Prawd przez Wkraczającego-w-strumień (Sotāpanna, patrz ariya-puggala). W Komentarzach termin jest przedstawiany jako Przeniknięcie (pat.ivedha). Często pojawia się jako dhammābhisamaya, czyli Urzeczywistnienie Doktryny. Porówanaj S. XIII (Abhisamaya Sam.yutta) i Pts.M. (Abhisamaya Kathā).

POWRÓT