Abhibhāyatana

Osiem Stopni Mistrzostwa to moce, które uzyskuje się poprzez ćwiczenia Kasin.a (patrz kasin.a). W komentarzu do M.77, gdzie wyjaśnione są āyatana poprzez Środki (kāran.a) jest powiedziane: "Poprzez ich przeciwne działanie abhibhāyatana mogą opanować (stłumić) negatywne stany i za pomocą wyższej wiedzy mogą opanować przedmioty umysłu.” Są one środkami do przekroczenia Sfery Zmysłowej .

Typowy często spotykany w Suttach tekst (np. D. 11, 33; M. 77; A. VIII, 65; X, 29) brzmi następująco:

(1) "Postrzegając (niebieskie…, czerwone…, żółte…, białe) formy na własnym ciele zewnętrznie widzi się formy, małe, piękne, brzydkie i przy opanowaniu ich rozumie się: „Wiem, rozumiem”. To jest pierwszy stopień opanowania.”
(2) "Postrzegając formy na własnym ciele, widzi się formy zewnętrznie, duże… To jest drugi stopień opanowania.”
(3) "Nie postrzegając form na własnym ciele widzi się formy zewnętrznie, małe …. To jest trzeci stopień opanowania.”
(4) "Nie postrzegając form na własnym ciele, widzi się formy zewnętrznie, duże …. To jest czwarty stopień opanowania.”
(5) "Nie postrzegając form na własnym ciele, widzi się formy zewnętrznie, widzi się formy zewnętrznie, niebieskie formy, formy niebieskiego koloru, niebieski wygląd, niebieskie połysk i opanowując je rozumie: „Wiem, rozumiem”. To jest piąty stopień opanowania."
(6-8) To samo powtarza się z żółtymi, czerwonymi i białymi formami.

Jako przygotowawczy przedmiot Kasin.a dla pierwszego i drugiego ćwiczenia powinno się wybrać niewielki lub duży, piękny lub brzydki punkt na własnym ciele a następnie skupiać niepodzieloną uwagę tak, że przedmiot ponownie pojawi się jako odbicie w umyśle lub Obraz (nimitta) jak gdyby był on czymś zewnętrznym. Takie ćwiczenie chciaż wydaje się dość mechaniczne, jeżeli jest wykonywane we właściwy sposób wywoła wysoki stopień skupienia umysłu i wejście w czwarty stopień Wchłonięcia (jhāna). W trzecim i czwartym ćwiczeniu mnich poprzez zewnętrzny przedmiot kasin.a uzyskuje odbicia w umyśle i wchłonięcia. Jako przedmioty pozostałych ćwiczeń powinny być wybrane całkowicie czyste i świetliste kolory, kwiaty, materiały itp.

Powiedziane jest, że przedmiot Kasin.a o małym rozmiarze jest stosowny dla niestabilnej natury umysłu, o dużym rozmiarze dla otępiałej natury, piękne przedmioty dla gniewnej natury, brzydkie dla pożądliwej natury.

W Vis.M. V jest powiedziane: "Poprzez Kasin.a Ziemi uzyskuje się opanowanie w odniesieniu do małych i dużych przedmiotów …. Poprzez niebieskie Kasin.a odnosi się powodzenie w wywoływaniu pojawiania się niebieskich form, w wytworzeniu ciemności, w osiągnięciu stopnia opanowania w odniesieniu do pięknych i brzydkich kolorów, w osiągnięciu Wyzwolenia poprzez Piękno itp." (patrz vimokkha II, 3). To samo odniesi się do innych kolorów kasin.a.

POWRÓT